Atgriešanas nosacījumi

Atgriežas

Pēc preču iegādes internetā Jums ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, par to paziņojot pa e-pastu. E-pasts: info@ayurmarket.lv , 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas.

Atgriežot kvalitatīvas preces , par to ir jāinformē mūs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas veidus un jāaizpilda veidlapa https://atgriesana.omniva.lv/lv/veikali/ayurmarket-lv un jāseko tālāk norādītajām saitēm atgriesana.omniva.lv lapa. Tādā veidā saņemsiet kodu uzlīmes izdrukāšanai Omniva nodaļā un pēc preces iepakošanas un uzlīmes pielīmēšanas to vienkārši novietosiet sev tuvākajā Omniva pasta nodaļā.

Gadījumā, ja esat pamanījis, ka prece ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atgriezt preci mums 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes Jums datuma. Šādā gadījumā nekvalitatīva prece tiks nomainīta bez maksas vai arī Jums tiks atmaksāta samaksātā nauda.

Lai atgrieztu mums bojātu preci, Jums par to jāinformē sadaļā "Kontakti" norādītajos saziņas veidos. Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir nekvalitatīvs, apņemamies nekvalitatīvu preci aizstāt ar labas kvalitātes preci vai atdot par preci samaksāto naudu par saviem līdzekļiem.

Atgriežot preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;
  • precei jābūt Pircēja nebojātām;
  • prece nedrīkst būt zaudējusi savu komerciālo izskatu (nebojāta etiķete, noņemama aizsargplēve u.tml.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
  • atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēmis Pircējs;
  • Atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāda tika izsniegta) un aizpildītu atgriešanas dokumentu, kas Jums tiek izsniegts kopā ar preci.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu. e-pasts: info@ayurmarket.lv